Zasady przyjęcia do klubu

         Członkiem klubu może zostać każdy, kto ukończył 14 lat. Wstąpienie do klubu oraz członkowstwo
         nie wymaga żadnych opłat. Wnioski o przyjęcie do klubu prosimy wysyłać na adres meilowy klubu.
         Wniosek powinen zawierać:
                  .: Imię i nazwisko
                  .: Ewentualnie nick z polskich for/galerii
                  .: Swoją dotychczasową przygodę i doświadczenie z komunikacją miejską w Kołobrzegu i w Polsce
                  .: Ewentualną chęć zaangażowania w działalność klubu

Zarząd klubu

Piotr Recław
Prezes zarządu

Daniel Misiarek
Członek zarządu

Członkowie

Michał Prałat
Michał Kopeć
Marcin Grupiński
Wojciech Skibiński
Andrzej Olejnik